Logowanie

Wprowadź swój identyfikator sieciowy i hasło

Logowanie:

  1. Studenci: identyfikator - alias pocztowy w domenie @student.po.edu.pl tylko w postaci s12345@student.po.edu.pl (gdzie 12345 to numer indeksu), hasło - identyczne z hasłem do portalu eStudent.
    W przypadku braku konta na portalu eStudent i/lub konta pocztowego @student.po.edu.pl) prosimy zapoznać się z instrukcja dostępna pod tym adresem.
  2. Doktoranci: identyfikator - alias pocztowy w domenie @doktorant.po.edu.pl tylko w postaci d12345@doktorant.po.edu.pl (gdzie 12345 to numer indeksu), hasło - identyczne z hasłem do portalu eStudent. W przypadku braku konta na portalu eStudent i/lub konta pocztowego @doktorant.po.edu.pl) prosimy zapoznać się z instrukcja dostępna pod tym adresem.
  3. Pracownicy: identyfikator - konto pocztowe w domenie @po.opole.pl np.: j.kowalski@po.opole.pl hasło - identyczne z hasłem do portalu inet.po.opole.pl.
  4. W przypadku wystąpienia problemów podczas logowania, należy zapoznać się informacjami w działem Pomoc -> FAQ, dostępnym na stronie https://estudent.po.opole.pl.