Logowanie

Wprowadź swój identyfikator sieciowy i hasło

Informacje na temat logowania:

 1. STUDENCI: identyfikator - alias pocztowy w domenie @student.po.edu.pl tylko w postaci s12345@student.po.edu.pl (gdzie 12345 to numer indeksu), hasło - identyczne z hasłem do portalu eStudent.
  Uwaga: W przypadku braku konta na portalu eStudent i/lub konta pocztowego @student.po.edu.pl) prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją.
 2. STUDIA PODYPLOMOWE: identyfikator - alias pocztowy w domenie @student.po.edu.pl tylko w postaci p12345@student.po.edu.pl (gdzie 12345 to numer indeksu), hasło - identyczne z hasłem do portalu eStudent.
  Uwaga: W przypadku braku konta na portalu eStudent i/lub konta pocztowego @student.po.edu.pl) prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją.
 3. DOKTORANCI: identyfikator - alias pocztowy w domenie @doktorant.po.edu.pl (jeśli konto w portalu eStudent zostało utworzone w 2020 roku lub wcześniej) tylko w postaci d12345@doktorant.po.edu.pl (gdzie 12345 to numer indeksu) lub w domenie @student.po.edu.pl (jeśli konto w portalu eStudent zostało utworzone w 2021 roku lub później) tylko w postaci d12345@student.po.edu.pl (gdzie 12345 to numer indeksu), hasło - identyczne z hasłem do portalu eStudent.
  Uwaga: W przypadku braku konta na portalu eStudent i/lub konta pocztowego @doktorant.po.edu.pl) prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją.
eStudent: Nowe konto - instrukcja
 1. PRACOWNICY: identyfikator - konto pocztowe w domenie @po.edu.pl np.: j.kowalski@po.edu.pl hasło - identyczne z hasłem do portalu epracownik.po.edu.pl.
 2. W przypadku wystąpienia problemów podczas logowania, należy zapoznać się informacjami w działem Pomoc -> FAQ, dostępnym na stronie https://estudent.po.opole.pl.